ชื่อไทย : เอื้องข้าวสารใต้
ชื่อท้องถิ่น : -
ชื่อสามัญ : The Diamond-Shaped Liparis
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Liparis rhombia J.J.Sm
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
 ลำลูกกล้วยรูปรี เรียงอัดแน่น
ใบ :
ปลายใบแหลม ใบทรงรูปหอก
ดอก :
ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกโค้ง ยาว 7 – 25 เซนติเมตร ดอกเรียงตัวกระจายบนก้านช่อดอก
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :
นิเวศวิทยา       พืชอิงอาศัย พบได้ใกล้แม่น้ำในที่ราบลุ่มป่าดิบเขา ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 400 – 1300 เมตร
          ถิ่นกำเนิด       …………………………………………..
การกระจายพันธุ์        จาวา มาเลเซีย ไทย และเกาะบอร์เนียว
การปลูกและการขยายพันธุ์ : วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าว หรือถ่าน ให้ภาชนะและเครื่องปลูกมีความชุ่มชื้น พรางแสงด้วยซาแรนประมาณ 50 – 60 % อากาศควรถ่ายเทได้สะดวก รดน้ำด้วยน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นหรือตะกอน ขยายพันธุ์โดยการแบ่งกอ หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวน
แหล่งอ้างอิง : http://www.orchidspecies.com/liprhombea.htm
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554